Bank na każdy dzień. Taki jak Ty i Twoje potrzeby!

Misją Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie jest świadczenie nowoczesnych i bezpiecznych usług finansowych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając o środowisko naturalne oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności poprzez budowę wiarygodnych i długotrwałych relacji z Klientami i partnerami biznesowymi.

Władze Banku:

RADA NADZORCZA

 • Mieczysław Synowiec - przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Stanisława Niemiec - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Janina Pokorska - Pawluk - sekretarz Rady Nadzorczej
 • Wiesław Kukla - członek Prezydium
 • Lesław Błaszak - członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Iwaniec - członek Rady Nadzorczej
 • Krystyna Lodzińska - członek Rady Nadzorczej
 • Józef Piekarczyk - członek Rady Nadzorczej
 • Marek Rudkowski - członek Rady Nadzorczej
 • Adam Siudek - członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Wypasek - członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD BANKU

 • Paweł Kulak - Prezes Zarządu
 • Ryszard Wabik - Wiceprezes Zarządu, członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
 • Ewa Brożek - Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Brągiel - Członek Zarządu
 • Mirosław Kowalski - Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.