< Wróć do strony Kariera

09.09.2022

Opiekun klienta do Filii w Jerzmanowicach

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie poszukuje kandydatów do pracy w Filii  BSR w  Jerzmanowicach na stanowisko Opiekun Klienta

Wymagania:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie ekonomiczne.
  2. Mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą Klienta oraz znajomość zagadnień z obszaru:

-              analizy ekonomiczno-finansowej
-              kredytowania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, rolników, jednostek samorządu terytorialnego,

  1. Znajomość pakietu MS Office.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Komunikatywność, umiejętność prezentowania oferty i pokonywania zastrzeżeń  Klienta,
  4. Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  5. Odpowiedzialność, odporność na stres.

Główne zadania:

  1. sprzedaż produktów i usług bankowych klienta indywidualnego oraz klienta instytucjonalnego,
  2. kompleksowa obsługa klienta,
  3. zastępstwo kasowe w czasie nieobecności kasjera.

Oferujemy:

- umowę o pracę

- pakiet szkoleń

- możliwość rozwoju zawodowego

 Zgłoszenia (CV oraz List motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 30.09.2022r. na adres: wraz z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w  Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres 4 miesięcy, o ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystanie danych. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie nie udostępnia danych osobowych do Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w  Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści:

„Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie i na ich przechowywanie przez okres 1 roku od zakończenia roku w którym w/w dokumenty zostały złożone w celu przeprowadzania przez Bank kolejnych rekrutacji”.