Do szopki...z naszym Bankiem

Do szopki...z naszym Bankiem

Krakowska szopka ma się świetnie! W tym roku do 81. Konkursu Krakowskich Szopek zgłoszono ponad 240 prac. 
Warto zauważyć, że krakowska szopka ewoluuje - zachowując swój tradycyjny wymiar - podlega przemianom współczesności. W tym roku powstała specjalna kategoria konkursowa dla takich "nietypowych" prac. Wśród szopek "off" możemy podziwiać szopkę wydrukowaną w 3D czy piękną wypalaną szopkę ceramiczną.

Nasz Bank od kilkunastu lat współpracuje z Muzeum Krakowa przy organizacji Konkursu i Wystawy Szopek Krakowskich. Wszak "rzemiosło" w nazwie zobowiązuje.
Jeden z eksponatów - śliczną bożonarodzeniową szopkę można też oglądać w krakowskim Oddziale naszego Banku przy ul. Dunajewskiego 7. Serdecznie zapraszamy!


Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś. Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Konkurs ma wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa.

Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została scena Bożego Narodzenia. Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w 2018 roku na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Co roku w pierwszy czwartek grudnia (w tym roku 7 grudnia) szopkarze przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim o godz. 12.00 wyrusza korowód szopek wokół Rynku prowadzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez Jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków. W tym roku, z powodu padającego śniegu, przegląd konkursowych szopek odbywał się pod arkadami Sukiennic. 
Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w niedzielę, 10 grudnia 2023 o godzinie 14.00 na Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.

Jak każe tradycja, szopki będą dostępne dla publiczności od 11 grudnia 2023 r. do 25 lutego 2024 r. na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory, Rynek 35 w Krakowie.

Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Partner Główny Wystawy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
Więcej informacji: www.muzeumkrakowa.pl.