Zasady korzystania z konta Banku w medium społecznościowym

1. Bank posiada konto tj. fanpage w medium społecznościowym Facebook.
2. Konto Banku używane jest zgodnie z Regulaminem oraz standardami medium społecznościowego Facebook.
3. Bank wykorzystuje konto opisane w pkt 1 w celu udostępniania użytkownikom mediów społecznościowych przekazu informacyjno-marketingowego dotyczącego działalności Banku.
4. Bank przestrzega zasad bezpieczeństwa w mediach społecznościowych m.in. poprzez:
a) Korzystanie z oficjalnych aplikacji sieci społecznościowych
b) Używanie programów antywirusowych
c) Dokonywanie cyklicznych aktualizacji przeglądarek, systemów lub aplikacji
5. Bank nie reaguje na komunikaty zamieszczone na kontach innych użytkowników np. nie udostępnia, nie oznacza emotikonami, nie komentuje.
6. Bank reaguje na komentarze zamieszczone na fanpage’u Banku w mediach społecznościowych, jeżeli dotyczą treści informacyjno-marketingowej zamieszczonej przez Bank.

Wymagania wobec użytkowników korzystających z fanpage’a Banku

1. Użytkownicy Facebook’a korzystający z fanpage’a Banku nie udostępniają treści informacyjno-marketingowych zamieszczanych przez Bank na tym koncie.
2. Użytkownicy Facebook’a korzystający z fanpage’a Banku stosują zapisy Regulaminu oraz pozostałych zasad wymaganych przez medium społecznościowe Facebook.
3. W przypadku wykrycia przez Bank spełnienia choćby jednego z niżej opisanych kryteriów, Bank może zablokować użytkownika na fanpage’u Banku lub usunąć jego komentarze. Powyższe dotyczy komunikacji z fanpage’em Banku,
w sytuacji, gdy:
a) Użytkownicy dopuszczają się trollingu, prowokując innych użytkowników do kontrowersyjnych dyskusji.
b) Użytkownicy wykonują czynności lub udostępniają treści (w tym kody, linki), które naruszają Regulamin i inne zasady określone przez Facebook’a, w tym Standardy Społeczności Facebooka i są one m.in.:
- niezgodne z prawem,
- wprowadzające w błąd,
- dyskryminujące lub oszukańcze,
- obraźliwe,
- nieszanujące godności ludzkiej,
- atakujące lub poniżające innych,
- mogące przyczynić się uszczerbku na bezpieczeństwie osób fizycznych,
- nie będące własnością użytkownika i użyte bez odpowiednich uprawnień,
- naruszające prawa innej osoby w tym prawa własności intelektualnej,
- zawierające przemoc,
- używające mowy nienawiści,
- uporczywe i dręczące,
- wulgarne.
3. Powyższe zapisy mają zastosowanie od chwili publikacji aż do ich modyfikacji lub odwołania.