Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

(zwana dalej: „Polityką”)

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

Administratorem i właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.bsr.krakow.pl/ jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7.

I. Zakres niniejszej Polityki

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie może od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. 

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych.

Polityka obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Na stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

II. Definicje

Administrator strony – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie strony internetowej i treści na niej zamieszczane. Administratorem strony jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie;

Administrator danych osobowych – podmiot odpowiedzialny za przetwarzania danych osobowych użytkowników strony. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie;

Użytkownik - każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej;

Strona – witryna internetowa dostępna pod adresem: https://www.bsr.krakow.pl/;

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu, w celu przedstawienia oferty. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

III. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystając ze strony Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, w tym z funkcjonalności udostępnionych na stronie takich jak: formularz kontaktowy oraz kalkulator kredytowy możesz przekazywać nam swoje dane osobowe. 

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań by realizowane przez niego procesy spełniały najwyższe standardy i wymogi prawa, w szczególności RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administrator opracował szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, które dostępne są w zakładce „RODO”.

IV. Gromadzenie informacji

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej możemy automatycznie gromadzić następujące informacje: informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) i dostawcy usług internetowych (ISP) stosowany do podłączenia urządzenia do sieci, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, wtyczkach i ich wersjach, systemie operacyjnym i platformie, rozdzielczości ekranu, lokalizacji i czcionce.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

V. Bezpieczeństwo danych

Dane Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

VI.Prawa autorskie

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora (np. zdjęcia, teksty, video) i podlegają ochronie na mocy przepisów prawa. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 

VII. Korzystanie z plików COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”).

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze strony Administratora.

Pliki cookie stosowane na stronie internetowej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesyłane i udostępniane stronom trzecim tj. podmiotom innym niż Administrator strony.

Strona Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie wykorzystuje jedynie niezbędne pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony  i są plikami sesyjnymi, które są aktywne tylko wtedy, gdy wchodzisz na stronę internetową (lub dokładniej, do czasu, aż nie opuścisz strony internetowej i nie zamkniesz przeglądarki). Powyższe pliki pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej Twoich działań na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

W tabeli poniżej, prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies na stronie Administratora:

Nazwa ciasteczkaTypRodzajOpisOkres ważności
PHPSESSIDsesyjneniezbędneIdentyfikator sesji PHPDo wygaśnięcia sesji

Zgoda na korzystanie z  plików cookie

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookie. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie, ale w dalszym ciągu korzystasz ze strony internetowej, uznajemy to za Twoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Usuwanie plików cookie

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

Przykłady:

  • Mozilla Firefox - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
  • Microsoft Internet Explorer - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • Google Chrome - W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
  • Opera - Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
  • Apple Safari - W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

VIII. Aktualizacje naszej Polityki 

Treść niniejszej Polityki w każdym czasie może ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.