< Wróć do strony Komunikaty

24.02.2022

Zmiana oprocentowania rachunków Dopłata i Skarbonka od 1 marca 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Banku podjął decyzję o zmianie oprocentowania środków znajdujących się na terminowych rachunkach oszczędnościowych DOPŁATA i SKARBONKA (produkty wycofane z oferty Banku) od dnia 01.03.2022 r.
Zgodnie z zapisami §32 ust.1 „ Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w BSR w Krakowie” po upływie zadeklarowanego okresu umownego następuje dopisanie odsetek i przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.
W związku z powyższym zmiany będą obowiązywać od dnia prolongaty rachunku, która nastąpi począwszy od 01.03.2022 r. Od tego momentu oprocentowanie będzie wynosić:
3 miesiące – 0,30 % (dotyczy wyłącznie rachunku DOPŁATA)
6 miesięcy – 0,50 %
12 miesięcy – 0,60 %
24 miesiące – 0,70 %
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Tabele oprocentowania produktów depozytowych dostępne są na stronie Banku www.bsr.krakow.pl w zakładce Oprocentowanie