Zaloguj się
< Wróć do strony Komunikaty

30.04.2021

Zmiana oprocentowania depozytów w walutach wymienialnych od 10.05.2021

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje o zmianie stawek oprocentowania lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych.
Od dnia 10 maja 2021 roku oprocentowanie dla wszystkich ww. lokat (również wycofanych z oferty) zostaje obniżone do poziomu 0%.
W związku z powyższym zaktualizowana została Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych.

Jednolita tabela oprocentowania dostępna jest w Oddziałach/Filiach/POK Banku oraz na stronie Banku.
SPRAWDŹ