06.09.2019

Komunikat KNF - ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia poufnych informacji (PSD2)

Od 14 września 2019 r. dostawców usług płatniczych (w tym banków, skok-ów, instytucji płatniczych) zacznie w pełni obowiązywać unijne rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy PSD2, dotyczące silnego uwierzytelniania klienta oraz otwartych i bezpiecznych…

Czytaj więcej

12.04.2018

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Klient może złożyć w Banku reklamację, w której zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank. Dopuszczalna forma reklamacji: pisemna – osobiście lub przesyłką pocztową, ustna – telefonicznie lub osobiście podczas wizyty…

Czytaj więcej

11.04.2018

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeżeli Klient nie zgadza się z  decyzją Banku, ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są: Bankowy Arbitraż…

Czytaj więcej

09.04.2018

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg

Informacja dotycząca przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie – informacja dla Klientów Banku. Klient może złożyć w Banku skargę przedmiotem której może być w szczególności niedbałe lub nienależyte…

Czytaj więcej