21.12.2022

ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne§ 1Postanowienia Zasad określają warunki i tryb realizacji transakcji płatniczych Zleceniodawców nie posiadających w Banku rachunku bankowego.§ 2Użyte w Zasadach określenia oznaczają:1) Bank- Bank Spółdzielczy…

Czytaj więcej

07.10.2022

Kwoty wypłat gotówkowych w PLN z rachunku klienta wymagające awizowanie

W celu zapewnienia klientom Banku szybkiej i sprawnej obsługi kasowej, informujemy, że wypłaty z rachunku bankowego powyżej kwoty 20 000,00 złotych wymagają wcześniejszego zgłaszania (awizowania) z wyprzedzeniem, co najmniej na 1 dzień roboczy…

Czytaj więcej

01.09.2022

Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych

KOMUNIKAT W SPRAWIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KARTY PŁATNICZE1. Bank wydaje do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych kartę debetową Visa Business Standard.Limity transakcyjne obowiązujące…

Czytaj więcej

01.09.2022

Karty płatnicze dla klientów indywidualnych

KOMUNIKAT W SPRAWIE KART PŁATNICZYCH DLA KLINETÓW INDYWIDUALNYCH KARTY PŁATNICZE1. Bank wydaje do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kartę debetową Visa Classic Standard.Limity transakcyjne obowiązujące dla karty Visa Classic Standard…

Czytaj więcej