04.03.2024

Informacja o zmianie regulaminu karty kredytowej Visa Credit Standard dla klientów indywidualnych

Informacja o wprowadzeniu od dnia 11 marca 2024 r. zmian w "Regulaminie karty kredytowej Visa Credit Standard dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie". Więcej informacji w poniższym dokumencie.

Czytaj więcej

15.02.2024

WPŁATY GOTÓWKOWE - USTALANIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW

Informujemy, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym, pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania…

Czytaj więcej

30.01.2024

Limit wypłat w bankomatach sieci BSR w Krakowie kartami wydanymi przez inne Banki

Informujemy, że jednorazowa transakcja wypłaty kartą inną niż wydana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie wynosi 990,00 złotych. Ograniczenie wypłat nie dotyczy posiadaczy kart wydanych przez Banki sponsorowane: Plusbank, Credit Agricole,…

Czytaj więcej

02.01.2024

Wypłaty z rachunku osób małoletnich

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nieprzekraczające w okresach miesięcznych dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady…

Czytaj więcej