Zaloguj się

12.10.2021

Zmiana wysokości oprocentowania produktów kredytowych 07.10.2021

Szanowni Państwo W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 07 października 2021 roku dotyczącą podwyższenia podstawowych stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 07 października…

Czytaj więcej

30.04.2021

Zmiana oprocentowania depozytów w walutach wymienialnych od 10.05.2021

Szanowni Państwo Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje o zmianie stawek oprocentowania lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych.Od dnia 10 maja 2021 roku oprocentowanie dla wszystkich…

Czytaj więcej

16.04.2021

Rozliczenia zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET

1. W BSR w Krakowie istnieje możliwość realizacji zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET. 2. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe,…

Czytaj więcej

06.04.2021

Kwoty wypłat gotówkowych w PLN z rachunku Klienta wymagające awizowania

W celu zapewnienia Klientom Banku szybkiej i sprawnej obsługi kasowej, informujemy, że wypłaty z rachunku bankowego powyżej określonej dla danego Oddziału / Filii Banku kwoty wymagają wcześniejszego zgłaszania (awizowania) z wyprzedzeniem, co…

Czytaj więcej