18.04.2024

Zasady składania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących transakcji nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących transakcji nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie 1. Klient Banku ma prawo do złożenia zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej,…

Czytaj więcej

06.03.2024

Godziny graniczne realizacji przelewów zagranicznych lub przelewów krajowych w walucie obcej

1. Przelewy zlecone w godzinach granicznych w dni robocze Banku zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu złożenia przelewu i przekazane na rachunek odbiorcy z datą waluty ustaloną dla przelewu złożonego w bieżącym dniu roboczym.2.…

Czytaj więcej

06.03.2024

Godziny graniczne realizacji przelewów krajowych w PLN

1. Przelewy zlecone w godzinach granicznych w dni robocze Banku zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i przekazane na rachunek odbiorcy w bieżącym dniu roboczym.2. Przelewy zlecone w dni robocze Banku po godzinach granicznych, ale przed…

Czytaj więcej

06.03.2024

Limity dla płatności mobilnych

Limity dla płatności mobilnych Bank udostępnia klientom aplikację mobilną TuBSR, która umożliwia wykonywanie przelewów krajowych, przelewów własnych oraz doładowań telefonu w granicach następujących maksymalnych limitów: limit jednorazowej…

Czytaj więcej