Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

ARTYKUŁ KNF - WYBRANE OSZUSTWA INTERNETOWE 
Poniżej zamieszczamy warty przeczytania artykuł prezentujący wybrane sposoby działania przestępców. Zapoznanie się z tymi technikami może uchronić przed utratą środków finansowych! 
https://cebrf.knf.gov.pl/komunikaty/artykuly-csirt-knf/362-ostrzezenia/859-przeglad-wybranych-oszustw-internetowych-styczen-2023

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS KORZYSTANIA Z PŁATNOŚCI BLIK
Kody BLIK nie służą do przesyłania środków. Można nimi autoryzować transakcję w systemach rozliczeniowych. Dlatego każda prośba o podanie tego kodu przez nieznajomą osobę powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym - będzie to próba zainicjowania płatności bez naszego udziału. Nie udostępniaj kodu BLIK sprzedawcy na portalu ogłoszeniowym, ani żadnej postronnej osobie, która Cię o to poprosi. Zawsze sprawdzaj wszystkie dane dokonywanej transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji mobilnej.

BEZPIECZEŃSTWO NA PORTALACH AUKCYJNYCH I OGŁOSZENIOWYCH
Pamiętaj, że Internet może być źródłem oszustw. Powszechną praktyką jest publikacja fałszywych ogłoszeń na portalach aukcyjnych czy tworzenie sklepów internetowych wyłudzających środki. Kupując w Internecie zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa. Korzystaj ze sklepów i portali, których wiarygodność nie budzi wątpliwości, przez np. wpisywanie nazwy strony www, a nie korzystania z linku np. z otrzymanego emaila.

BEZPIECZEŃSTWO TELEFONÓW I URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Telefony mogą być atrakcyjnym celem ataku dla cyberprzestępców, ponieważ przechowujemy w nim dużo osobistych danych. Przejęcie tych danych może ułatwić kradzież środków lub podszycie się pod Ciebie w celu oszukania jednego z Twoich znajomych. Należy dbać o bezpieczeństwo telefonów i urządzeń mobilnych, używać blokady ekranu, przeprowadzać aktualizację zainstalowanych aplikacji (szczególnie systemu antywirusowego) i systemu operacyjnego, korzystać z oprogramowania pobieranego ze sprawdzonych źródeł. Cyklicznie należy skanować zawartość telefonu korzystając z systemu antywirusowego z aktualną bazą wzorców wirusów.

PHISHING I PODOBNE RODZAJE ATAKÓW
Jednym z najbardziej popularnych rodzajów ataków jest kampania mailowa i smsowa nakłaniająca do kliknięcia w różne linki tzw. phishing. Cyberprzestępcy mogą obserwować swoją ofiarę dostosowując treść takich wiadomości do sytuacji ofiary w taki sposób, aby jej czujność została uśpiona. Zasada ograniczonego zaufania oraz weryfikacja linków to najlepsze sposoby, by zabezpieczyć się przed tego typu atakami.

VISHING – ATAKI Z WYKORZYSTANIEM ROZMOWY GŁOSOWEJ
Przestępcy mogą podszywać się pod numer telefonu banku i wykorzystując socjotechnikę nakłaniać do podania danych logowania, danych osobowych, instalacji oprogramowania na komputerze lub urządzeniu mobilnym. W rezultacie mogą uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej ofiary lub wykorzystując jej urządzenia okraść ją. Ograniczone zaufanie i weryfikacja tożsamości rozmówcy są najlepszą ochroną przed vishingiem.


PAMIĘTAJ O DOBRYCH PRAKTYKACH:

 • Zawsze sprawdzaj szczegóły transakcji, którą zatwierdzasz.
 • Weryfikuj i działaj ostrożnie na portalu, który prosi Cięo podanie kodu BLIK.
 • Sprawdzaj recenzje produktów i opinie o sklepie internetowym, w którym planujesz zakupy.
 • Upewnij się, czy sklep posiada w przeglądarce www ważny certyfikat SSL, który potwierdza wiarygodność strony oraz szyfruje poufne informacje przekazywane podczas transakcji.
 • Uważaj podczas kontaktów ze sprzedawcą poza portalem zakupowym. Nie przekazuj pieniędzy z pominięciem portalu zakupowego.
 • Przerwij natychmiast działania, jeśli po kliknięciu w link otrzymany z niewiadomego pochodzenia (np. mailowo od nieznanego nadawcy), proszony jesteś o podanie danych karty płatniczej lub zalogowanie się do banku.
 • Regularnie aktualizuj swoje urządzenia służące do realizacji transakcji (komputer, laptop, tablet, telefon).
 • Unikaj korzystania z publicznych sieci wifi szczególnie na urządzeniach, na których logujesz się do bankowości internetowej lub mobilnej.
 • Wyłącz bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz.
 • Nie instaluj w telefonie i tablecie aplikacji spoza oficjalnych sklepów producentów.
 • Nie zostawiaj telefonu bez opieki w miejscach publicznych.
 • Zezwalaj aplikacji tylko na te uprawnienia, które są niezbędne. Zawsze sprawdzaj do czego aplikacja próbuje uzyskać dostęp.
 • Nie klikaj w linki przesłane w mailach i smsach, jeśli nie jesteś pewien co do miejsca, w które prowadzą, a nadawca jest nieznany/niezaufany.
 • Uważaj na linki skrócone (bit.ly, tinyurl.com itd.)
 • Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli wiadomości skłaniają Cię do wykonania natychmiastowych akcji.
 • Nie instaluj dodatkowego oprogramowania na prośbę „pracownika urzędu/banku”. Wymagane do działania bankowości elektronicznej aplikacje są wymienione na stronie www banku lub/i w umowie.
 • Jeżeli masz wątpliwości co do kontaktu ze strony urzędu/banku, rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię, aby potwierdzić tożsamość konsultanta i powód kontaktu.
 Więcej atykułów na temat cebrbezpiczeństwa znajdziesz poniżej: