Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

22.06.2022

Zebranie Przedstawicieli Banku czerwiec 2022

22 czerwca br. odbyło się doroczne spotkanie Zebranie Przedstawicieli naszego Banku.
Delegaci zatwierdzili sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w 2021 roku.
Udzielili również absolutorium członkom Zarządu.
W 2021 roku dobiegła końca czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej. Odchodzącej Radzie składamy serdeczne podziękowania za cztery lata pracy na rzecz Banku.
Przedstawiciele udziałowców Banku dokonali wyboru członków nowej Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2026. Nowa Rada Banku ukonstytuuje się w najbliższym tygodniu.