Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

12.05.2022

Zebrania Grup Członkowskich Banku - 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, zgodnie z zapisami § 35, § 36, § 37 Statutu Banku, zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających przy Oddziałach Banku.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie ustaliła 4 Grupy Członkowskie oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich.

Zebrania dla poszczególnych Grup Członkowskich odbędą się:

• Pierwsza Grupa Członkowska:
członkowie z terenu działania Oddziału w Krakowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 27.05.2022r. (piątek) o godz. 11.00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie.

• Druga Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Krakowie Filia w Jerzmanowicach,
- Oddziału w Luborzycy,
- Oddziału Michałowicach.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.05.2022r. (piątek) o godz. 11.00 w Pizzerii "Gawęda" Masłomiąca ul. Długa 83.

• Trzecia Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Czchowie,
- Filii w Iwkowej,
- Oddziału w Jodłowniku,
- Filii w Tymbarku,
- Oddziału w Nowym Wiśniczu,
- Filii w Bochni,
- Oddziału w Sułkowicach,
- Oddziału w Trzcianie.

Zebranie odbędzie się w dniu 25.05.2022r. (środa) o godz. 11.00 w Restauracji Marysia w Szczyrzycu, Szczyrzyc 195

• Czwarta Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Brzostku,
- Oddziału w Dębicy,
- Filii w Czarnej,
- Filii w Jodłowej,
- Oddziału w Pleśnej,
- Oddziału w Ryglicach,
- Oddziału w Tarnowie,
- Filii w Bolesławiu,
- Oddziału w Wadowicach Górnych,
- Filii w Mielcu,
- Oddziału w Wojniczu,
- Filii w Radłowie,
- Filii w Wietrzychowicach,
- Oddziału w Zakliczynie,
- Filii w Gromniku,
- Filii w Rzepienniku Strzyżewskim,
- Oddziału w Żabnie.

Zebranie odbędzie się w dniu 23.05.2022r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Hotelu „Taurus” Ładna koło Tarnowa.


Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Przeprowadzenie wyborów Przedstawiciela/cieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej, Sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu za 2021 rok, informacji o realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku.
8. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym przedstawienie wymogów kwalifikacyjnych jakie winni spełniać Członkowie Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie wyniku wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania.


Zarząd Banku zaprasza wszystkich członków Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej

 


Uwaga:
Do Grupy Członkowskiej należą członkowie, którzy zamieszkują, mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie działania jednego z Oddziałów BSR w Krakowie.

zebrania-grup-czlonkowskich-banku-2022.pdf135.37kBPobierz