< Wróć do strony Aktualności

08.05.2024

Zebrania grup członkowskich Banku

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy cykl zebrań grup członkowskich naszego Banku.
Zebrania będą odbywać się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej, Sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok, informacji o realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku.
6. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
7. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
10. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania.

Poniżej harmonogram terminów spotkań grup członkowskich: