< Wróć do strony Aktualności

29.05.2024

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL – zmiany przepisów od 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. Bank będzie weryfikować czy numer PESEL konsumenta jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć następujących sytuacji:
- wypłata gotówki w kasie Banku powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to 12 726 zł, a od 1 lipca 2024 r. kwota wzrasta do 12 900 zł);
- zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego lub ROR;
- zawarcie umowy kredytu / pożyczki;
- zmiana umowy kredytu/pożyczki powodująca zwiększenie zadłużenia.

Jeśli Pesel jest zastrzeżony, załatwienie tych spraw będzie niemożliwe. Zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć i wykonać ponownie w aplikacji mObywatel 2.0, w serwisie mObywatel.gov.pl lub w urzędzie gminy.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych