< Wróć do strony Aktualności

16.11.2022

Samodzielne blokowanie dostępu do usługi eBSR

Szanowni Państwo,
w bankowości elektronicznej eBSR udostępniliśmy możliwość samodzielnego zablokowania dostępu do usługi. Zalecamy Państwu korzystnie z nowej funkcjonalności w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dostępu do konta. Nowa funkcja samodzielnego blokowania służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa.

W celu zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej:
Na stronie do logowania należy kliknąć przycisk Zablokuj dostęp.
Po podaniu prawidłowych danych zablokowane zostaną:
• dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej eBSR,
• możliwość wykonywania transakcji,
• dostęp poprzez aplikację mobilną TuBSR

Po kliknięciu w przycisk należy podać login do bankowości elektronicznej eBSR, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym kroku należy podać wybrane cyfry numeru PESEL i kliknąć Zablokuj dostęp.

Pomyślne zablokowanie dostępu potwierdzone zostanie powiadomieniem SMS wysłanym na numer telefonu.

Z przyczyn bezpieczeństwa na stronie logowania nie będzie informacji o poprawności dokonanej operacji zablokowania dostępu.

Odblokowanie dostępu będzie możliwe po kontakcie z placówką Banku.