Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

04.03.2022

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami.
Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z/do ww. krajów.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.