31.03.2022

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Szanowni Państwo, informujemy, że kredytobiorcy posiadający w BSR w Krakowie kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (utracili pracę lub osiągają obecnie niskie dochody), mogą ubiegać się…

Czytaj więcej

22.03.2022

Zmiana siedziby Filii w Jodłowej

Uprzejmie informujemy, że od 21 marca 2022 roku Filia w Jodłowej przeniosła się pod numer 16. Nowy adres placówki to: Jodłowa 16.Serdecznie zapraszamy Klientów do nowej siedziby.

Czytaj więcej

04.03.2022

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem…

Czytaj więcej

25.02.2022

Kwoty wypłat gotówkowych w PLN z rachunku Klienta wymagające awizowania

W celu zapewnienia Klientom Banku szybkiej i sprawnej obsługi kasowej, informujemy, że wypłaty z rachunku bankowego powyżej określonej dla danego Oddziału / Filii Banku kwoty wymagają wcześniejszego zgłaszania (awizowania) z wyprzedzeniem, co…

Czytaj więcej