Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

11.01.2021

Wznowienie Moratorium pozaustawowego

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA: I. Postanowienia ogólne 1. Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku…

Czytaj więcej

11.01.2021

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

I. Postanowienia ogólne 1. Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach uzgodnień z bankami-członkami Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją…

Czytaj więcej

30.12.2020

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju termin dostarczenia do Banku dokumentów potwierdzających umocowanie osób, które podpisały umowę subwencji w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa…

Czytaj więcej

16.12.2020

Tarcza finansowa PFR - przypomnienie

Ponownie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów…

Czytaj więcej