Władze Banku

RADA NADZORCZA

Józef Piekarczyk - przewodniczący Rady Nadzorczej
Lesław Błaszak - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisława Rosa - sekretarz Rady Nadzorczej
Zdzisław Płaneta - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław Kukla - przewodniczący Komisji Oszczędności i Kredytów
Augustyn Anioł - członek Rady Nadzorczej
Bernard Kwiecień - członek Rady Nadzorczej
Maria Lesiak - członek Rady Nadzorczej
Krystyna Lodzińska - członek Rady Nadzorczej
Leszek Rozpądek - członek Rady Nadzorczej
Marek Rudkowski - członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Śledziona - członek Rady Nadzorczej
Wojciech Trzciński - członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD BANKU

Helena Piasecka- Prezes Zarządu
Paweł Andrzejewski - Wiceprezes Zarządu
Bożena Ślusarczyk - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Wabik - Wiceprezes Zarządu
Paweł Kulak - Członek Zarządu