Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych
Produkty depozytowe wycofane z oferty Banku
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych
Oprocentowanie kredytów dla rolników

Stopa lombardowa wynosi 2,50% (od 5.03.2015)
Stopa referncyjna NBP wynosi 1,50% (od 5.03.2015)
Stopa redyskonta weksli wynosi 1,75% (od 5.03.2015)
Stopa referencyjna WIBOR w czerwcu 2017 wynosi:
WIBOR 1M = 1,66% (z dnia 31.05.2017, obowiązuje od 1.06.2017)
WIBOR 3M = 1,73% (z dnia 31.03.2017, obowiązuje od 3.04.2017)
WIBOR średni 3M = 1,73% (z  dnia 31.03.2017, obowiązuje od 1.04.2017)

WIBOR 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M - przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego.

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 kwietnia - 30 czerwca 2017 wynosi 1,73%

Stopa referencyjna WIBID w czerwcu 2017 wynosi:
WIBID 1M = 1,46% (z dnia 31.05.2017, obowiązuje od 1.06.2017)
WIBID 3M = 1,53% (z dnia 31.03.2017, obowiązuje od 3.04.2017)

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego