X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

Od dnia 01-01-2018 r. składki ZUS winny być przekazywane jako zwykły przelew na indywidualny numer rachunku, który otrzymali Państwo z ZUS.
Nowy, indywidualny numer, na który winni Państwo kierować składki ZUS, będzie miał poniższy format.


Informacja o płatnościach ZUS od 1 stycznia 2018
Komunikat e-składka
Poradnik e-składka
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


Od dnia 01-01-2018 r. składki ZUS winny być przekazywane jako zwykły przelew na indywidualny numer rachunku, który otrzymali Państwo z ZUS.
Nowy, indywidualny numer, na który winni Państwo kierować składki ZUS, będzie miał poniższy format.


Informacja o płatnościach ZUS od 1 stycznia 2018
Komunikat e-składka
Poradnik e-składka
OK

Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych
Produkty depozytowe wycofane z oferty Banku
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych
Oprocentowanie kredytów dla rolników

Stopa lombardowa wynosi 2,50% (od 5.03.2015)
Stopa referncyjna NBP wynosi 1,50% (od 5.03.2015)
Stopa redyskonta weksli wynosi 1,75% (od 5.03.2015)
Stopa referencyjna WIBOR w lutym 2018 wynosi:
WIBOR 1M = 1,65% (z dnia 31.01.2018 r. - obowiązuje od 01.02.2018r.)
WIBOR 3M = 1,72% (z dnia 29.12.2017 r. - obowiązuje od 02.01.2018r.)
WIBOR średni 3M = 1,73% (z dnia 29.12.2017 r. - obowiązuje od 01.01.2018r.)

WIBOR 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M - przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego.

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 stycznia - 31 marca 2018 wynosi 1,73%

Stopa referencyjna WIBID w lutym 2018 wynosi:
WIBID 1M = 1,45% (z dnia 31.01.2018 r. - obowiązuje od 01.02.2018r.)
WIBID 3M = 1,52% (z dnia 29.12.2017 r. - obowiązuje od 02.01.2018r.)

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego