LINK DO ELEMENTU jst jst

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LINK DO ELEMENTU klienci indywidualni klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie Banku w związku z decyzją Prezesa UOKiK stwierdzającą stosowanie przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, iż Prezes UOKiK w dniu 21 października 2016 r. wydał decyzję nr RKR-5/2016 stwierdzającą stosowanie przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na prezentowaniu w spotach reklamowych o nazwie: Kredyt LATO, dotyczących kredytu konsumenckiego, emitowanych:
1.   na monitorach znajdujących się w tramwajach MPK SA z siedzibą w Krakowie w ramach telewizji M oraz
2.   na monitorach znajdujących się w placówkach Banku
informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji.

Oświadczenie - pdf